Percutane Electrolyse Therapie (EPTe) als aanvulling op Dry Needling

Percutane Electrolyse Therapie (EPTe) is een nieuwe behandelmethode en zeer effectief bij geïrriteerd peesweefsel of chronische peesklachten. Vooral daar waar reguliere behandelingen onvoldoende hebben geholpen worden goede resultaten behaald.  In onze praktijk hebben we middels deze technieken al heel wat mooie resultaten geboekt waar conventionele behandeltechnieken weinig tot geen resultaten gaven. Met wetenschappelijke publicaties is deze techniek in diverse landen ondersteund.